Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulama süresi


10 Şubat 2020     Sİrkü 1418

09 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 7 sıra nolu tebliğ ile; 

Türkiye genelinde ilk defa uygulamaya 1.1.2020 tarihinde geçecek olan mükellefler için uygulamanın başlangıç tarihi ertelenerek 1/3/2020  (1.7.2020) olarak yeniden belirlendi.

Dolayısıyla, genel uygulamaya ilişkin olarak ilk defa, Mart 2020 (Temmuz 2020dönemi için başlanacak ve bu döneme ait muhtasar ve pirim hizmet beyannamesi 27 Nisan 2020 (26 Ağustos 2020) tarihinde verilecek

(4 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı RG ile yayımlanan 8 nolu tebliğ ile 1.7.2020 olarak değiştirildi.)

————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.