500 TL nin altındaki e-Arşiv faturaları

10 Ocak 2020      Sirkü 1413

10 Ocak 2020 tarih ve 31004 sayılı resmi gazetede yayımlanan 515 sıra numaralı VUK Genel   tebliğde

10 Ocak 2020 tarihinden itibaren

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler

ile

507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce,

Vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan

Perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın müşterinin adı bölümünde müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası yerine “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesinin de mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturaların perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

——————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.