Kuyumcu, sarraf ve Mücevheratçılarda fatura kesme sınırı değişti.

4 Ocak 2020     Sirkü 1410

 

4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı resmi gazetede yayımlanan 514 sayılı VUK Genel tebliği ile Kuyumcu, sarraf ve Mücevheratçılara ait fatura kesme sınırı artırıldı.

Söz konusu genel tebliğ gereği;

1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin ve paladyum şeklinde tanımlanan madenler)

ve

Kıymetli taş (pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci şeklinde tanımlanan taşlar)

Alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Başka bir ifade ile Kuyumcu, sarraf ve Mücevheratçıların bu mallara ait, (2020 yılı için) 4.200 TL ye kadar olan satışları için fatura düzenleme mecburiyetleri kaldırılmıştır. Dolayısıyla satış bedelinin 4.200 TL’yi geçmesi veya bedeli 4.200 liradan az olsa dahi istenmesi halinde fatura verilmesi gerektiği tabiidir.

Bu düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 sıra nolu VUK Genel tebliği gereği,

Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi, düzenleme zorunluluğu getirilen ve alış ve satışlarını bu Tebliğlerde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınacaktır.

—————————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.