Bazı Teşvikler uzadı

30 Aralık 2019     Sirkü 1406

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı resmi gazetede yayımlanan;

1947 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vadesinde ödenmeyen Amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı aylık olarak %1,6 ya düşürüldü.

1948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile GVK Geçici 90 ıncı maddesinde yer alan varlık barışının müracaat süresi 30.6.2020 tarihine kadar uzatıldı.

– 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde 2020 ve 2021 yılında yüklenilen KDV de iade edilecek.

Ayrıca

İmalat sanayine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020 – 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacak.

———————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.