İmalat ve Ar-ge faaliyetinde kullanılan makine ve teçhizat istisnası

24 Aralık 2019     Sirkü 1405

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7201 sayılı kanunun 8 inci maddesi ile KDV Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan İmalat ve Ar-ge faaliyetinde kullanılan makine ve teçhizat teslimlerine uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2019 dan 31.12.2022 tarihine uzatıldı. Ayrıca bu süreyi iki yıla kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

—————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.