Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması

4 Aralık 2019     Sirkü 1401

 

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulaması ile ilgili olarak uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamaların yer aldığı 309 sıra nolu GVK Genel tebliği 3.12.2019 tarih ve 30967 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Söz konusu tebliğe göre;

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan

ve

Bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden

Mükelleflerden uygulamadan yararlanmak için vergi dairesinden yazılı olarak talepte bulunan ve talepleri kabul edilen mükellefler yararlanabilecekler.

Uygulamadan yararlanan mükellefler bu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’unu bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alacaklardır.