KDV İadesi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi


14 Kasım 2019     Sirkü 1398

 

Katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin1 nolu sirkü Gelir idaresi Başkanlığınca 13.11.2019 tarihinde yayımlandı.

Söz konusu sirkü gereği;

Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının

15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi,

1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi,

Gerekmektedir.

15/11/2019 tarihinden 1/4/2020 tarihine kadar söz konusu raporlar vergi dairelerine kağıt ortamında teslim edilebilecektir.

—————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur