Tecil faizi oranı %19

25 Ekim 2019     Sirkü 1394

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 25.10.2019 tarih ve 30929 sayılı resmi gazetede yayımlanan C-4 sıra nolu Tahsilat Genel tebliği ile halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 25 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %19 a indirilmiştir.

25.10.2019 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden 25.10.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, 25.10.2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde 25.10.2019 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 25.10.2019 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, 25.10.2019 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, 25.10.2019 tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre (Vergiye uyumlu mükelleflerin veri borçlarının tecili) tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacağı tabiidir.

————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.