Gecikme zammı oranı ve bazı avukatlık ücretlerinin KDV si

2 Ekim 2019     Sirkü 1385

02 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile

1/7/2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiştir.

Öte yandan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 2/10/2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca aynı resmi gazetede yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile de 2 Ekim 2019 tarihi itibariyle

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanunun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerine ait KDV oranı da % 8 olarak belirlenmiştir.

——————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.