Kişisel verilerin korunması

10 Eylül 2019     Sirkü 1383

Bilindiği üzere 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği, yıllık çalışan sayısı 50’den ya da yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL’den fazla olan özel sektör tüzel kişileri için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 ve Sicile kayıt yaptırmaları için son tarih 30.09.2019 olarak belirlenmişti.

7 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kişisel verileri Koruma kurulunun 2019/32 sayılı kararı ile , yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.

Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 1.000.000 TL’ ye kadar idari para cezası kesilebilmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve gereği için Hukuk müşavirlerinizle (Avukatlarınızla) irtibata geçmenizde yarar vardır.

——————————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.