İkinci el oto ticaretinde indirimli KDV

22 Mart 2019     Sirkü 1347

22 Mart 2019 tarih ve 30722 sayılı resmi gazetede yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Teslimleri %1 oranında KDV ye tabi malların belirlendiği 1 sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan parantez içi ifadenin sonuna eklenen ifade ile KDV oranı %1 indirilen taşıtların ikinci el ticareti yapanlarca %1 KDV ile satın aldıkları araçların tesliminde de aynı oranda (%1) KDV uygulamaları sağlandı.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

Söz konusu listenin değişmiş hali aşağıya çıkarılmıştır.

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 (Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler) Kullanılmış olanlar

ile

  • 03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

(87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

[(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”]

[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]

(Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen (%18) vergi oranı uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Karar’ın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%1) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır)

—————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.