KDV ve ÖTV de indirime devam

21 Mart 2019     Sirkü 1346

 

21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı resmi gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

1- 535 sayılı karar gereği 31.03.2019 tarihine kadar 150 m2 nin üstündeki konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) tesliminde 31.03.2019 tarihine kadar % 8 olarak uygulanması gereken KDV ile Konut ve işyerlerinin Tapu işlemlerinde binde 15 olarak uygulanan tapu harcının 31.12.2019 tarihine kadar aynen uygulanmasına devam edilecek.

2- 287 sayılı kararın 3’üncü maddesi gereği karar eki listedeki mobilyaların tesliminde 535 sayılı karar gereği 31.03.2019 tarihine kadar %8 olarak uygulanması gereken KDV’nin 30.06.2019 tarihine kadar %8 olarak uygulanmasına devam edilecek

3- 287 sayılı kararın 4 üncü maddesi gereği 87.01.20 GTİP numarasında yer alan Yarı römork ve çekiciler, 87.02 GTİP numarasında yer alan Ticari araçlar, 87.04 GTİP numarasında yer alan Yük taşıtları, 87.05 GTİP numarasında kayıtlı özel amaçlı motorlu taşıtlar, 87.16.20 numarasında yer alan Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar, 87.16.31 numarasında yer alan Tanker römork ve yarı römorklar, 87.16.39 numarasında yer alan diğer römorklar, 87.16.40 numarasında yer alan  Diğer römorklar ve yarı römorkların tesliminde 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 31.03.2019 tarihine kadar %1 olarak uygulanması gereken KDV nin 30.06.2019 tarihine kadar %1 olarak uygulanmasına devam edilecek

Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabında 535 sayılı karara göre indirimli oranlar üzerinden teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen vergiler KDV iadesine konu edilemeyeceği tabidir.

4- 287 sayılı kararın 5 inci maddesi gereği 535 sayılı karar gereği 31.03.2019 tarihine kadar 87.03 GTİP numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600  cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan Binek otoları için uygulanması gereken ÖTV indirimi 30.06.2019 tarihine kadar indirimli uygulanmaya devam edecek.

5- 287 sayılı kararın 5 inci maddesi gereği 535 sayılı karar gereği 31.03.2019 tarihine kadar ÖTV kanunun 4 sayılı listesinde yer alan mallar için “0” olarak uygulanması gereken ÖTV30.06.2019 tarihine kadar “0” olarak uygulanmaya devam edecek

6- 540 sayılı kararın 2 inci maddesi gereği 31.03.2019 tarihine kadar GTİP 87.11, 87.11.60.10 ve 87.11.60.90 numarasında yer alan Yakıt motorlu olan motosikletlere ait “0” olarak uygulanan ÖTV 30.06.2019 tarihine kadar “0” olarak uygulanmaya devam edecek.

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.