E-Faturaların İptaline İlişkin E-Fatura İptal Portalı oluşturuldu

7 Mart 2019     Sirkü 1342

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, “e-Fatura İptal Portalı” Gelir İdaresince kullanımına sunulmuştur.

Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz edilebilmekte, e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red yanıtı) edilememekteydi. Gelir İdaresi Başkanlığınca tasarımı tamamlanan ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların istifadesine sunulan e-Fatura İptal Portali aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir.

Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için;  faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir. Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar eFatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin kılavuz Gelir İdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.