Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2018 yılı için değerlemeye esas döviz kurları

4 Şubat 2019          SİRKÜ 1333

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2018 yılı sonu itibarıyla 505 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacak.

130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2018 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında 505 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Değerlemeye esas kurların tamamı ilgili genel tebliği ekinde yayımlanmış olup bazı döviz alış kurları aşağıya çıkarılmıştır.

1 ABD Doları 5,2609

1 İngiliz sterlini 6,6528

100 Japon yeni 4,7547

1 Kuveyt Dinarı 17,2270

1 Sudi Arabistan riyali 1,4024

1 Eoru 6,0280

———————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.