7161 sayılı kanunla GVK, KDV ve KV yapılan değişiklikler

18 Ocak 2019     Sirkü 1331

 

18 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan 7161 sayılı kanunla Gelir vergisi, KDV ve Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

1– 7161 sayılı kanunun 3’üncü maddesi ile GVK nun 23 maddesinde yapılan değişiklikle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safı değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.”

Gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2- 7161 sayılı kanunun 4’üncü maddesi ile GVK nun 29 maddesinde yapılan değişiklikle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;

Gelir vergisinden istisna edilmiştir.

3-7161 sayılı kanunun 5’inci maddesi ile GVK nun geçici 76 ıncı yapılan değişiklikle 1.1.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

0/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlardaki 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmakta olan gelir ve Kurumlar vergisi istisnası 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldı.

KDV de yapılan değişiklikler 

1-7161 sayılı kanunun 17’inci maddesi ile KDV nun 13’üncü yapılan değişiklikle 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere J bendindeki istisnaya yenilenebilir ve diğer enerji tesislerine yapılan teslimlerde ilave edilmiş aynı maddeye “n “bendi eklenerek,

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

KDV’den istisna edilmiştir.

2-7161 sayılı kanunun 18’inci maddesi ile KDV nun 24’üncü yapılan değişiklikle ihtilaflı halde olan ve uygulamada kafa karışıklığına neden olan kur farkları bugün itibariyle matraha dahil unsurlar arasına alınmıştır.

3– 7161 sayılı kanunun 19’inci maddesi ile KDV nun geçici 35 inci maddesindeki sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerindeki 31.12.2018 kadar uygulanan geçici KDV istisnası 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

4-7161 sayılı kanunun 20 ’inci maddesi ile KDV nun geçici 37 inci maddesindeki imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat harcamaları dolayıyla yüklenilen KDV nin iadesine ilişkin istisna 2019 tarihine kadar uzatılmış ayrıca

Cumhurbaşkanına, bu süreleri bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

1– 7161 sayılı kanunun 43’üncü maddesi ile KV nun geçici 9 uncu maddesindeki

2017 ve 2018 imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının(b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanan indirimli kurumlar vergisi 2019 yılına da şamil edilmiş.

Ayrıca

Cumhurbaşkanına, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetki verilmiştir.

—————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.