Dövizli işlemlere sınırlama geldi.

13 Eylül 2018     Sirkü 1307

 

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı resmi gazetede yayımlanan 85 sıra nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile

13.09.2018 tarihinden itibaren;

Türkiye de yerleşik kişilerin, Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım,
  • Taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, Leasing ile
  • iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde

Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Ayrıca, bu günden itibaren 30 gün içinde bu nitelikteki daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller Maliye ve Hazine Bakanlığınca belirlenen haller dışında; Türk parası olarak yeniden belirlenmek zorunda


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.