Mevduat faizlerindeki tevkifat oranı

31 Ağustos 2018     Sirkü 1303

31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı resmi gazetede yayımlanan 53 sora nolu Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

31.08.2018 tarihinden itibaren üç ay içinde açılan vadesiz ve özel cari hesaplara veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara sınırlı olarak ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere;

Türk Lirası mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı  düşürüldü. Buna göre, bu kapsamda tevkifat oranları; vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak tevkifat oranı; vadeli ve ihbarlı hesaplarla altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18’den yüzde 20’ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı.

Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13’lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

Söz konusu karar aşağıda özetlendi.

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20,

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %16,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”


Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.