Yabancı sermayeli Şirketlerin Bildirim zorunlulukları

4 Mayıs 2018     Sirkü 1271 

 

Bilindiği üzere yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, hisse devri gibi işlemlerinde herhangi bir merciden izin ve onay alma mecburiyeti yoktur.

Ancak 4875 sayılı Yabancı yatırımlar Kanunu gereği bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü vardır. 

Bu nedenle Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekindeki formlar kullanarak, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne süresi içinde aşağıdaki bildirimlerin yapılması gerekmektedir:

  • Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki EK 1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu ile
  • Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri, ödemeyi takip eden 1 ay içinde, Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki EK 2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu ile
  • Herhangi bir şekilde hisse devri söz konusu ise hisse devrinin gerçekleştiği tarihi takiben bir ay içinde Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki EK 3 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu ile
  • Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye de faaliyet gösteren irtibat bürolarının da geçmiş yıl faaliyetleri hakkında Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ekindeki EK 4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu ile

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri zorunludur.

Ayrıca, kuruluş izni alan irtibat büroları

– Vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç bir ay içinde,

– Adres, büro yetkilisi veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumunda değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeyi,

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri zorunludur.

Tamamen yerli sermayeli şirketler ise

– Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi

Veya

– Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi

Suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde EK-3 yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu” ile hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

 ———————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.