İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinelerinin Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri

5 Mayıs 2017     Sirkü 1211

 

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 12 sıra nolu KDV Genel tebliği ile KDV Genel uygulama tebliğinin III/B- 3.2.5 bölümünde yapılan değişiklik ile;

Sadece konut teslimlerinde uygulanan İndirimli oranlı teslimlere ait aylık nakit iade uygulaması bundan böyle Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinelerinin Teslimleri içinde uygulanacak 

Bu kapsamdaki malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1. Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması)  bölümünde yer alan açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi) bölümünde yer alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır,

Buna göre, aşağıda yer alan indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinelerinin teslimlerinden doğan KDV iadeleri, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecektir.

1) II Sayılı Listenin (B) bölümünün 28 inci sırası kapsamındaki mallar

8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)
8428.2030.90.00 Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
8428 90.71 00 00 Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)
8428.90.95.90.11 Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar
8432.10 Pulluklar
8432.21.00.00.00 Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432 29 Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları)
8432.30 Ekim ve dikim makinaları
8432.40 Gübreleme makina ve cihazları
8433 20 Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
8433.30 Ot hazırlama makina ve cihazları
8433 40 Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
8433.51.00.00.00 Biçer döverler
8433.52 Diğer harman makina ve cihazları
8433.53 Kök ve yumru sökme makinaları
8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)
8433.59.19.00.00 Diğerleri (silaj makinası)
8433.59.30.00.11 Orak makinaları (biçerler)
8433.59.30.00.12 Biçer toplarlar
8433.59.30.00.13 Biçer bağlarlar
8433.59.80.00.11 Pamuk hasat makinası
8433.59.80.00.12 Mısır hasat makinası
8433.59.80.00.13 Mısır toplama ve daneleme makinaları
8433.59.80.00.19 Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)
8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) (10)
8434.10.00.00.00 Süt sağma makinaları
8436.10.00.00.00 Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.80.91.00.00 Otomatik yalaklar
8436.80.99.00.11 Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar
8436.80.99.00.12 Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar
8436.80.99.00.13 Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)
8510.20.00.00.12 Hayvan kırkma makinaları
8701.10.00.00.00 Motokültörler
8701.90.11.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.20.00.00 Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.25.00.00 Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.31.00.00 Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.35.00.00 Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.39.00.00 Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)
8716.20.00.00.00 Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

2) II Sayılı Listenin (B) bölümünün 29 uncu sırası kapsamındaki mallar

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)
84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11 Beko loder
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları
84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)
84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

 ——————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.