Fatura ve Sevk irsaliyesinde matbu imza

23 Ocak 2017     Sirkü 1187

Uygulamada sıkça sorulan sorulardan biri de fatura veya sevk irsaliyelerinde ıslak imza yerine basılı imza kullanıp kullanamayacağıdır.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 inci maddelerinde faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde sevk irsaliyesinde fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yer alması gereken asgari bilgilerin bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan 231 inci maddenin 4 numaralı bendinde ise faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, vergi uygulamaları bakımından sevk irsaliyesinde de imzanın bulunması zorunludur. 

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 06/09/2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.29/2923-231-505-69244 sayılı yazıda;

İş yoğunluğu ve gün içerisinde düzenlenen fatura sayısının çok olması dikkate alınarak imzaya yetkili olanların imzalarının notere onaylattırılmak suretiyle fatura üzerine anlaşmalı matbaada bastırılarak kullanılabilmesi imkanı mükelleflere tanınmıştır.

Öte yandan 20.05.2016 tarih ve 64597866-105[230-2016]-9692 sayılı özelge de,

“Sevk irsaliyesinin şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada irsaliye üzerine bastırılmak suretiyle sevk irsaliyelerinin hazır imzalı olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu”   

Belirtilmiştir.  

Ancak, imzası bu kapsamda sevk irsaliyeleri üzerine anlaşmalı matbaada bastırılan yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu fatura ve sevk irsaliyelerinin kullanılamayacağı tabidir.

—————————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.