Ücret, Prim, İkramiye vb. bankadan ödeme zorunluluğu

27 Mayıs 2016     Sirkü 1134

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik reformu kapsamında 08/05/2008 tarihinde yayımlanan 5754 sayılı Kanunla işçilerin ücretlerinin Özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi zorunluluğu getirilmişti.

Bu zorunluluk kapsamında 10 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenler ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmaktaydı.

Bu kez Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılarak,

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin bu ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmaları zorunlu kılınmıştır.

—————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.