Mali Tablolar

14 Nisan 2016     Sirkü 1125

 

 

2015 Yılı Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mali Tablolar aşağıya çıkarılmıştır.

MALİ TABLOLAR BLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ MÜKELLEFLERDEN

2015 yılı aktif toplamı 14.074.300 TL yi veya net satışları 31.275.800,TL yi

AŞMAYANLAR AŞANLAR
Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Gelir Vergisi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Bilanço Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Gelir tablosu Eklenecek Eklenecek Eklenecek Eklenecek
Kar dağıtım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Eklenecek Eklenecek
Satışların maliyeti tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Fon Akım Tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Net akım tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Özkaynaklar değişim tablosu İsteğe bağlı İsteğe bağlı Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek Düzenlenecek ancak, beyannameye eklenmeyecek
Ticari kardan mali kara ulaşmak için Yapılan Hesaplamayı gösteren bildirim Eklenecek Eklenmeyecek Eklenecek Eklenmeyecek

——————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.