e-beyan zorunluluğu

11 Nisan 2016     Sirkü 1124

 

Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373, 376 ve 381 sıra nolu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

Güncel haliyle elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan beyannameler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı olan mükellefler tüm beyannameleri, 
 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden  dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinin beyannameleri)
 1. Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 1. Geçici Vergi Beyannameleri
 1. Muhtasar Beyannameler (İşletme Defteri tutanlar için Ocak 2008 tarihinden itibaren mecburidir)
 1. Katma Değer Vergisi Beyannameleri (İşletme Defteri tutan mükellefler için Ocak  2008 tarihinden itibaren mecburidir)
 • KDV 1 Beyannamesi
 • KDV 2 Beyannamesi
 • KDV Tevkifatı (9015)
 • Üçer aylık verilen KDV Beyannameleri (24.01.2008 tarihinden itibaren)
 1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri
 1. Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri (2/A Beyannameleri hariç)
 • Petrol ürünleri, Doğalgaz ile diğer malların teslimleri için (ÖTV 1)
 • Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlar için (ÖTV 2B)
 • Alkollü içkiler için (ÖTV 3/A)
 • Tütün mamulleri için (ÖTV 3/B)
 • Kolalı Gazozlar için  (ÖTV 3/C)
 • Dayanıklı  tüketim ve diğer malların teslimi için (ÖTV 4)
 1. Özel İletişim Vergisi Beyannameleri
 1. Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri
 1. Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak 5.3.2007 tarihinden itibaren verilecek olan “Düzeltme Beyannameleri”

12– Damga vergisi beyannamesi, Büyük mükellefler vergi dairesine kayıtlı olan mükellefler dışındaki mükellefler (sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmiş olanlar dahil) damga vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden de verebilirler.

——————————————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazı tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.