Hizmetin iadesi

30 Nisan 2015     Sirkü 1045

Uygulamada fazla olmamakla beraber karşımıza çıkan ve tereddüt yaratan konulardan biride hizmetin iadesi olur mu sorusudur.

Sorunun doğru cevabı tamamlanan hizmetin iadesi olmaz olmakla beraber zaman zaman uygulamada hizmetin ifa edilmesinden önce hizmet bedelinin fatura edildiği durumlar söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca böyle durumlarda hizmet bedeli ve KDV si de hizmet alımından önce ödenmiş olabilmektedir.

Hal böyle olunca alınmayan veya çeşitli nedenlerle eksik alınan hizmet nedeniyle ödenen hizmet bedelinin ve KDV sinin nasıl düzeltileceği de sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yasal düzenleme KDVK nun 35 inci maddesi hükümleri olmakla beraber KDV Genel uygulama tebliği kısmi tevkifatlar (1/C- 2.1.4) düzeltme işlemleri bölümünde,

Hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamalara göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Gelir idaresince verilen 08.10.2014 tarih ve 2346 sayılı özelge de tevkifat uygulanmayan işlemlerde hizmetin iadesine açıklık getirilmiştir.

Söz konusu özelge;

Şirket tarafından internet üzerinden satışı yapılan konaklama ve tur satın alma hizmetlerine ilişkin verilecek hizmet ifasından önce fatura düzenlenmiş olması nedeniyle vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, faturada gösterilen ve kayıtlara intikal ettirilen hesaplanan KDV’nin genel hükümler çerçevesinde beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Müşterilerin hizmet alımından vazgeçmesi ve öncesinde fatura düzenlenerek tahsil edilen hizmet bedelinin henüz gerçekleştirilmeyen hizmet nedeniyle müşteriye iade edilmesi durumunda ise; alımından vazgeçilen ve henüz gerçekleştirilmeyen hizmetle ilgili olarak, alıcıya ödenen hizmet bedeline ilişkin ilgili vesikalarda gösterilen KDV tutarının ait olduğu dönemde indirim konusu yapılması mümkündür.

Şeklindedir.

Bu özelgeden hizmetin ifasından önce fatura düzenlenmiş ve fatura bedeli de tahsil edilmişse hizmetin ifa edilememesi nedeniyle fatura bedelinin iade edilmesi durumunda iade dilen hizmet bedeli ve KDV sinin hizmeti alamayan mükellefe mal iadelerinde olduğu gibi fatura edilebileceği anlamı çıkmaktadır.

 —————————

Hatırlatma:

Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.