e-Defter Uygulaması

 24 Nisan 2015     Sirkü 1044

Bilindiği üzere 22/04/2015 tarih ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2015 tarihine kadar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile  29/05/2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Söz konusu sirküdeki parantez içi (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç)ibaresi mevcuttu ve bu ibare 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılmasını içermiyordu.

Bu kez 77 seri nolu sirküler ile

30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi de 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Başka bir ifade ile aşağıdaki tabloda gösterilen aşamaların hepsi 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 (Büyütmek için Tabloya tıklayınız)

  issurecleri

————

Hatırlatma:
Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımakta olup içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.