2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresi uzatıldı

 

96 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 31.07.2014 tarihine kadar vermek zorunda olduğu 2014/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süreleri VUK 68 seri nolu sirküsü ile 04 Ağustos 2014 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.