Ek Mali Tablolar


3 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları (Satışların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu) düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir.

8 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gereği ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosunu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

10 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gereği Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadler ayrıca belirlenmezse, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı açıklanmıştır.

2013 yılında elde edilen kazançlar için verilecek olan Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek ek mali tablolar için Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle bir önceki yıla ait hadlerin 2013 yılı için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre ek mali tablolar düzenlenmesi ve beyannamelere kâr dağıtım tablosu eklenmesi zorunluluğuna ilişkin parasal hadler aşağıdaki gibidir:

 

2013 yılı aktif toplamı 12.143.819 TL yi veya net satışları 26.903.024 TL yi

Mali Tablolar

Aşmayanlar

Aşanlar

Bilanço Eklenecek Eklenecek
Gelir tablosu Eklenecek Eklenecek
Kar dağıtım tablosu İsteğe bağlı Eklenecek
Satışların maliyeti tablosu İsteğe bağlı Düzenlenecek.  Ancak, beyannameye eklenmeyecek
Fon Akım Tablosu İsteğe bağlı Düzenlenecek.  Ancak, beyannameye eklenmeyecek
Net akım tablosu İsteğe bağlı Düzenlenecek.  Ancak, beyannameye eklenmeyecek
Özkaynaklar değişim tablosu İsteğe bağlı Düzenlenecek.  Ancak, beyannameye eklenmeyecek

 

Saygılarımızla