Ocak – Haziran 2014 asgari ücreti

 

Asgari ücret tespit komisyonu, 2014 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu kararla, 16 yaşından büyükler ve 16 yaşını doldurmamış işçiler ayrımı kaldırılarak tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret belirlemiştir.

Asgari Ücret, komisyonunun 31.12.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 5 artışla aylık brüt 1.071,00 TL, aylık net 846 TL, ikinci 6 ay için yüzde 6 artışla aylık brüt 1.134,00 TL aylık net 891 TL olmuştur.

Belirlenen asgari ücret 30.12.2013 tarih ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Ocak – Haziran 2014      BEKAR

 ASGARİ ÜCRET

1.071,00

 SGK TABAN MATRAHI

1.071,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI      (%1)

10,71

 İŞÇİ SGK PAYI      (%14)

149,94

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

910,35

 GELİR VERGİSİ TUTARI      (%15)

136,55

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

80,33

 DAMGA VERGİSİ TUTARI      (%7,59)

8,13

 KESİNTİLER TOPLAMI     

305,33

 NET ELE GEÇEN TUTAR      

765,67

 NET ÜCRET (AGİ DAHİL)

846,00

 İŞVEREN SGK PAYI      (%20,5)

219,56

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)

21,42

 HAZİNE PAYI (%5)

53,55

 İŞVERENE MALİYET

1.311,98

 %5 İNDİRİM SONRASI İŞVERENE MALİYET

1.258,00

 

 

2014 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları aşağıda yer almaktadır.

Hesaplama

Tutar (TL)
  Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına)

Brüt günlük asgari ücretin % 6’sı

2,14

  Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık)

Brüt asgari ücretin % 2’si

21,42

  Aile zammı (Aylık)

Brüt asgari ücretin % 10’u

107,10

  İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigorta ve  bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

Brüt asgari ücretin % 30’u

321,30