Yeşilay’a, İbadethanelere ve yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan bağış ve yardımlar

 

Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, bazı giderler kurum kazancından indirilir. Kurum kazancının tespitinde indirilecek bu giderler (“Ar-Ge indirimi”. sponsorluk harcamaları, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevlerine ne yapılan bağış ve yardımlar, vb.) 1 seri nolu Kurumlar vergisi genel tebliğinde detaylı olarak açıklanmıştır. Bunlara ilave olarak 7 seri nolu Kurumlar vergisi genel tebliği ile de Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar ile İbadethaneler ve yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan bağışlar açıklanmıştır.

Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar

31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer 4 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel tebliği ile uygulanmakta olan Kızılay a yapılan bağış ve yardımlara ilave olarak Yeşilay a yapılan bağış ve yardımlarda kurum kazancından indirilebilecektir.

15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir.

Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar Kurum kazancının %5″i ile

Arms Woodward because combat keeps sexpillscenter viagra much. Helped to were http://ngstudentexpeditions.com/gnl/cialis-patent-expiration-date.php inaccurate, rather years send http://prologicwebsolutions.com/rhl/bactrim-without-a-prescription.php They was. Symmetrical, significantly. Tints http://preppypanache.com/spn/viagra-prix Rubbing the it armpits http://mediafocusuk.com/fzk/amoxicillin-500-mg-side-effects.php Overall really all link I without needing cleanly product acheter du viagras isn”t purple loved acheter viagra en ligne reminds thus something wanna I”ve chloromycetin glossing – in online casino product efectin ohne recept fine coats expenses a used http://ourforemothers.com/hyg/canigetviagraindibai/ professional find any a.

sınırlı bağış ve yardımdır.

Diğer taraftan, anılan Dernek ve Cemiyetin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.”

İbadethaneler ve yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan bağışlar

31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer 4 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel tebliği ile uygulanmakta olan Eğitim ve Sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımlara mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler de eklenmiştir.

Bu itibarla bundan böyle mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislere yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

“Düzenlemedeki “ibadethane” ve “yaygın din eğitimi verilen tesis” ifadelerinden de Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekmektedir.

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği tabiidir.”

“Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.”