Kurumlar Vergisi Beyanında Matraha Ulaşma

Bilindiği üzere Nisan ayı Kurumların kazançlarının tespitin yapıldığı ve kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği aydır.

Kurumlar vergisi beyan edilirken beyanname üzerinde Safi kurum kazancına başka bir deyişle kurumlar vergisine esas olacak matraha ulaşmak bazı ilavelerin yapılması ve birtakım istisna ve indirimlerin bilanço karından düşülmesi gerekmektedir. Bu ilave ve düşümler belli bir sıralamaya tabidir.

Bu sıralama şöyledir.

1

TİCARİ BİLANÇO KARI

+

* İLAVELER

 •   KKEG
 •   Önceki yıl ayrılan Finansman Fonu

 

=

KAR VE İLAVELER   TOPLAMI

2

KAR VE İLAVELER TOPLAMI

_

* CARİ YIL ZARARLARI

=

KAR

* ZARAR SÖZ KONUSU   OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE GİDERLER

 •   İştirak kazançları
 •   Yurt dışı İştirak Kazançları
 •   Tam mükellef A.Ş. lerin Yurt dışı iştirak   hisseleri satış kazançları
 •   Emisyon pirimi kazancı
 •   Y.Fon ve rt. Portföy İşl. Kazancı
 •   Taşınmaz ve İşt. His. İle kurucu Sen. ve R.   Hakları satış kazancı
 •   Banka veya TMSF ye borçu durumda olan kurumların   Taş. Ve İşt. His. ile İnt. Sen. ve R. Hakkı sat. kaz.
 •   Yurt dışı şube kazançları
 •   Yurt dışı İnş. Ve Onr. İşlerinden sağlanan   kazançlar.
 •   Eğt. Öğrt. Kurumları ile Reh. Mrkz. Kazançları
 •   Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar
 •   Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen   kazançlar
 •   Türk ulusl. Gemi sic. kay. Gemi işl. Ve devr.   Sağlanan kazançlar
 •   5811 syl. Kan. Geç.1. mad. Kapsamındaki yurt dışı   istisna kaznçlar

3

KAR

_

 *     DİĞER GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 

* İSTİSNADAN   KAYNAKLANAN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

 

=

İNDİRİMLERE ESAS TUTAR

4

İNDİRİMLERE ESAS TUTAR

_

* KAR ÇIKMASI HALİNDE   BEYANNAMEDEN İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER 

 •   Risturunlar
 •   Ar-ge indirimi
 •   Sponsorluk harcamaları
 •   Bağış ve yardımlar
 •   Eğt. Ve Sağ. Tes. İle Yurt inş. İlişkin bağış ve   yard.
 •   Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar
 •   B.K.K. uyarınca Başbakanlık aracılığıyla yapılan   bağış ve yardımlar
 •   Yatırım indirimi
 •   Diğer indirimler

 

=

MATRAH