Ücret Kazancının Vergilendirilmesi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ücret kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili rehber ilişikte sunulmuştur.

Rehberde; ücretin tanımı, unsurları, ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulaması ile 2011 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.