Kira Gelirleri İçin Vergilendirme Rehberi

2011 yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan rehber sirkümüz ekinde sunulmuştur.

Rehberde; kira gelirine konu mal ve haklar, kira gelirinde istisna uygulaması, kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler,  kira ödemelerinde vergi kesintisi, beyannamenin verilme zamanı ve yeri, 2011 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, beyannamenin doldurulmasına ilişkin örnekler ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara da yer verilmiştir.