Akaryakıt İstasyonlarından Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi İle Yapılan Alımların Ba-Bs Formları İle Bildirilip-Bildirilmeyeceği

Akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi ya da kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişi verilerek yapılan satışlarda, ÖKC fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar KDV hariç 5.000 TL’yi aşıyorsa bu satışların Form Bs ile nasıl bildirileceğine dair TÜRMOB tarafından Maliye Bakanlığı’ndan görüş istenmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

  • Akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir      kişi ya da kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz (ÖKC)      fişi yapılan satışlarda, ÖKC fişinin faturaya dönüştürülmesi durumunda      düzenlenen fatura veya faturalar KDV hariç 5.000 TL’yi asıyorsa bu      satışların Form Bs ile bildirileceğini,
  • Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan      akaryakıt satışlarında ÖKC fişlerinin faturaya dönüştürülmemesi durumunda      ise bu belgelerde (ÖKC fişlerinde) mükellefe ait adı, soyadı, ünvanı ve      T.C. Kimlik numarası/Vergi kimlik numarası bilgileri yer almadığından      belirlenen haddin aşılıp aşılmadığının tespitinin de mümkün olmadığı, bu      nedenle söz konusu satışlara ait belgelerin Form Bs ile bildirilemeyeceğini,
  • Öte yandan, akaryakıt istasyonlarından ÖKC      fişleri ile yapılan alımların aylık KDV hariç 5.000 TL’yi aşması halinde      Form Ba ile bildirileceğini

belirtilmiştir.