Vergide 'EFQM Mükemmellik Modeli'

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde kayıt dışı ekonomi ile vergi kayıp ve kaçağıyla mücadeleye dönük çalışmaları hızlandırdı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, EFQM Mükemmellik Modeli ile daha etkin ve verimli çalışmaya dönük yapılanacak, vatandaş için de Şikayet Yönetim Sistemi oluşturulacak.

2011 Yılı Bütçe Gerekçesinden derlenilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde kayıt dışı ekonomi ile vergi kayıp ve kaçağıyla mücadeleye dönük çalışmaları hızlandıracak. Vatandaşların vergisini daha kolay ödemesi ve takip etmesine dönük projeler de hayata geçirilecek.

Gelir idaresinin projelerinden bazıları şöyle;

 • Gelir İdaresinin etkinliğini, verimliliğini, çalışan ve mükellef memnuniyetini artırmayı hedefleyen proje ile İdarede “”Öneri Geliştirme Sistemi””, “”Şikayet Yönetim Sistemi”” ve “”Süreç Bazlı Yönetim Sistemi”” kurulacak.
 • Tahsilat yetkisi bulunan 25 banka ve PTT, GİB sistemine bağlanıp, otomasyon kapsamındaki vergi dairesi mal müdürlüklerinde kayıtlı mükelleflerin cari dönem tahakkuklarını sorgulamak suretiyle E-Tahsilat yapacak. E-Tahsilat kapsamında banka ve PTT şubelerince yapılan sorgulu tahsilatların, eş zamanlı olarak mükellef hesaplarına işlenmesi sağlanacak.

E-Tahsilat sisteminde, sadece cari dönem tahakkukları değil, süresinden sonra verilen beyannamelere ilişkin tahakkuklar ve tecil dosyaları da sorgulanabilecek.

E-Tahsilat için bankaların test çalışmaları devam ediyor. Test çalışması biten bankalar uygulamaya alınacak. www.muhasebenet.net

 • Motorlu Taşıtlar vergisi, idari para cezaları ve ÖTV” ye (2A) ilişkin program ve projelerin analiz, tasarım, yazılım ve test çalışmaları yapılıyor. Ayrıca diğer kurumlarla motorlu taşıtlara ait veri alışverişini sağlayan web servisler hazırlanıyor.
 • Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görünmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak olan Mükellef Cari Hesap Projesi”nin analiz ve tasarım çalışmaları tamamlandı, yazılım ve test çalışmaları ise sürdürülüyor.

Her mükellefe cari hesap: vergi borçları online casino ve alacakları ile artı ya da eksi bakiye, tıpkı banka hesabında olduğu gibi güncel şekilde görülecek

 • Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) içerisindeki “”On line Araç Tescil Projesi”” ikinci el araç satış ve devrinden sonra yeni araç tescili ve araç bilgi değişikliklerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.
 • Trafik para cezaları, geçiş ücreti idari para cezaları ve Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezalarının takip ve tahsilini daha etkin şekilde yürütecek olan “”tutakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve çevrimiçi olarak sistemde görülebilmesi projesinde”” teknik çalışma 2011 yılı içerisinde tamamlanacak.
 • Kredi kartıyla vergi tahsilatı genişletilecek.
 • Ülke çapında e-defter uygulamasına imkan verecek Elektronik Defter Genel Tebliği ve ilgili teknik doküman yayımlanacak ve 2011-2013 döneminde uygulama yaygınlaştırılacak
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergiyle ilgili konularda açıklanacak bilgilerin kamuoyuna daha hızlı ulaştırılması ve veri dağıtım çeşitliliğinin artırılması kapsamında geliştirilmiş olan “”Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi-1189 ile kullanıcılara otomatik bildirimlerin iletilmesi ve kullanıcıların sorgulama yaparak cevap alması şeklinde sunulan hizmetler yaygınlaştırılacak
 • Bilgi teknolojileri kullanılarak 3″üncü taraf bilgileri vasıtasıyla mükellef beyanları üzerinde risk analizi projeleri üretilerek, veri eşleştirmesi metoduyla beyan bilgileri riskli olan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayacak denetim çalışmalarının yanı sıra merkez takipli vergi incelemelerine devam edilecek.
 • Mükellef Karnesi Projesinin kapsamı genişletilecek. Halen uygulanmaya başlanan bilgisayar programı ile aylık dönemler bazında faal mükelleflerin sahte belge düzenleme ve vergiye karşı uyumsuzluk konularında taşıdıkları riskleri ortaya koyan ve yüksek riskli mükellefleri tespit eden projede, analize tabi tutulan mükellef sayısı artacak. Bu şekilde proje, kayıt dışı ekonomi ile mücadele projesine de dönüşecek.
 • KDV iadeleriyle ilgili makro analiz çalışmaları yapılarak, sektörel ve konjonktürel olarak iade taleplerinin seyri izlenecek. Önemli sayılabilecek artış ve azalışlar mercek altına alınacak. Geçmiş dönemlere ait olup, gerçekleştirilmiş olan KDV iadelerine ilişkin olarak yapılan taramalar da sıklaştırılarak, aylık takip projelerinin sayısı artacak.
 • KDV iadelerine ilişkin halen kağıt ortamında verilen bazı evrakların elektronik ortamda alınıp, otomatik kontrol edilmesine ilişkin teknik ve hukuki alt yapı oluşturulacak.
 • Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu, Maliye Bakanlığı bünyesinde halen farklı birimler tarafından gerçekleştirilen vergi incelemelerini, tüm ülke bazında planlayarak, denetim birimleri arasında koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak üzere yıllık Vergi İnceleme ve Denetim Planı hazırlayacak. Denetim birimleri de, bu plana uygun olarak vergi denetiminde bulunacak.

Planda, risk analizleri de dikkate alınarak incelemeye tabi tutulacak sektörler ve mükellefler ile vergi incelemesi, denetimin uygulanması ve izlenmesine ilişkin diğer hususlar, gerekçeleri ile birlikte yer alacak.