İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

3 Mayıs 2019     Sirkü 1361

 

Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile İhracat Genelgesinin 8 inci maddesi kapsamında ihraç edilen malın Gümrük Beyannamesinin  22 inci hanesinde kayıtlı bedelinin 1 yıl (2019-32/53)  (4 Eylül 2019 kadar)  süreyle geçerli olmak üzere, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştır.

Konu ile ilgili detaylı açıklamalara 1317 seri nolu sirkümüzde yer verilmiştir.

Bu düzenleme ile mal ihracında ihracat tutarı ne olursa olsun Gümrük Beyannamesinin 22 inci hanesinde yazan ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu idi.

Ancak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesinin 22 inci maddesinde değişiklik yapılarak

– 5.000 (Beşbin) ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

Başka bir ifade ile 5.000 (Beşbin) dolara kadar ihracatlarda ihracat bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca, genelgenin 22 inci maddesi gereğince

– Hizmet ihracatı,

– Transit ticaret,

– Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış,

– Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış,

– Mikro ihracat

Da da bu zorunluluk yoktur.

———————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.

 

 

 

Sirküler No: