Fuar katılım bedelleri ile Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni

İhracatçı Mükelleflerin yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılımı sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu fuarlar için de ihracatçı birliklerine belli bir bedel ödenmektedir. Ödenen bu bedellerin gider yazılabilmesi için hangi belgelerin alınması gerektiği Konusunda gelir idaresi Başkanlığınca verilen  01.08.2014 tarih ve 67854564 sayılı özelge yol gösterici niteliktedir. Söz konusu özelgede bu bedellerin gider yazılabilmesi için; Yurt…