Fuar katılım bedelleri ile Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni

İhracatçı Mükelleflerin yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılımı sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bu fuarlar için de ihracatçı birliklerine belli bir bedel ödenmektedir. Ödenen bu bedellerin gider yazılabilmesi için hangi belgelerin alınması gerektiği Konusunda gelir idaresi Başkanlığınca verilen  01.08.2014 tarih ve 67854564 sayılı özelge yol gösterici niteliktedir.

Söz konusu özelgede bu bedellerin gider yazılabilmesi için;

Yurt dışı fuar organizasyonları için ihracatçı birliğine ödenen tutarlarla ilgili olarak ihracatçı birliğin kurumlar vergisi veya KDV mükellefiyetinin bulunması halinde, fatura düzenlenmesi gerektiği,

İhracatçı birliğinin kurumlar vergisi ve KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise, birliğin tabi olduğu mevzuata göre şirketiniz adına düzenleyeceği belge ekine, yurt dışı fuar katılım bedelini aktardığı organizasyon firmasının birlik adına düzenlediği fatura ile dağılım tablosunu eklemesi gerektiği,

Belirtilmiştir.

Bir diğer konu ise;

Şirketlerin üretmiş olduğu ürünleri distribütörler ve zincir mağazalar aracılığı ile nihai tüketiciye ulaştırdıkları öte yandan satışlarını arttırmak amacıyla ürünlerini satan müşterilerine numune ürünleri ile ürünlerin teşhiri amacıyla promosyon amaçlı stantları bedelsiz olarak verdikleri bilinmektedir.

Bu promosyon ürün ve stantlar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği de zaman zaman tartışılan konulardan biridir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 03.07.2014 tarih ve  64950229-105 (Mük.257-2014/5)-5119 sayılı özelgede, bu tür promosyon ürünleri ve stantlar için düzenlenecek sevk irsaliyesinde “Bu ürünler/emtia promosyon/numune olup bedelsizdir.” ifadesinin yeterli olduğu fatura düzenlenmesine gerek olmadığı belirtilmiştir.