Vakıflarda vergi muafiyeti ve kamuya yararlı dernekler

Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması ile ilgili olarak Gelir İdaresince yayımlanan 34 seri nolu Kurumlar Vergisi sirküsü aşağıda özetlenmiştir. Söz konusu sirkü gereği; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için bu vakıfların resmi senetlerinde, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisinin…