6552 sayılı Kanun

Kamuoyunda yeni af yasası diye adlandırılan 6552 sayılı torba kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6552 sayılı kanunla bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklik ve vergi borçları ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. MADDE 26- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin…