Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Yeni nesil ÖKC cihazların kayıt süreler4i ile ilgili yapılan değişiklik Maliye Bakanlığınca yayımlanan 437 seri nolu VUK Genel Tebliği ile duyuruldu. Söz konu tebliğ aşağıda özetlenmiştir. Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün…