KDV de Mahsuben İade

Bilindiği üzere tam istisnalar nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV, nakden veya mahsuben olmak üzere iki türlü iade sistemine tabidir. 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel uygulama tebliği gereğince mahsuben iadeye ait usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir. KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit…