Ticari Defterlerin kapanış tasdiki

Bilindiği üzere; 6 Haziran 2013 Tarih ve 28669 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu tebliğ gereği; Yevmiye defterinin, Bu ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve…