KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile Mayıs 2014 ayından itibaren KDV de tevkifat uygulamaları ile mahsup ve iade sistemine ilişkin hazırlanan özet tablo aşağıya çıkarılmıştır. Tevkifata konu işlemler Oran Tevkifat yapacaklar Mahsuben iade Nakden iade İkametgâhı, işyerİ, kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar…