KDV Tevkifatı

KDV Tevkifatı

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ile Mayıs 2014 ayından itibaren KDV de tevkifat uygulamaları ile mahsup ve iade sistemine ilişkin hazırlanan özet tablo aşağıya çıkarılmıştır.

Tevkifata konu işlemler

Oran

Tevkifat yapacaklar

Mahsuben iade

Nakden iade

İkametgâhı, işyerİ, kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan hizmetler

%100

KDV mükellefleri

Yok

Yok

GVK 18 inci maddesi kapsamındaki Serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan hizmetler

%100

GVK 94 de sayılanlar

Yok

Yok

KDV 1/3-f Kapsamındaki kiralamalar

%100

KDV mükellefi kiracılar

Yok

Yok

KDV mükellefi olmayanlarca verilen reklam hizmetleri

%100

Hizmeti alan KDV Mükellefleri

Yok

Yok

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

9/10

Belirlenmiş alıcılar

5.000 TL ye kadar

Teminat ve VİR aranmadan yapılır

5.000 TL yi aşan kısmı sadece

Teminat ve/veya VİR sonucuna göre yerine getirilir.

Teminat, VİR sonucuna göre çözülür

Münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine getirilecektir

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

5/10

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

5/10

Her türlü baskı ve basım hizmeti 

5/10

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri

9/10

KDV mükellefleri

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) 

9/10

Belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri

Yapı denetim hizmetleri 

9/10

Fason olarak

yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri 

5/10

Temizlik, çevre bahçe bakım hizmetleri 

7/10

Servis taşımacılığı hizmeti (yeni) 

5/10

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 

2/10

Belirlenmiş alıcılar

5.000 TL ye kadar VİR ve YMM raporu aranmadan yapılır

5000 TL yi aşan kısmı VİR veya YMM raporu ile

Teminat verilmişse, VİR veya YMM raporu ile çözülür

5.000 TL ye kadar

Teminat, VİR ve YMM raporu aranmadan yapılır

5.000 TL yi aşan kısmı

VİR veya YMM raporu ile yerine getirilir.

Teminat verilmesi halinde teminat, VİR veya YMM raporu ile çözülür

5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki (Genel bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler ve üniversiteler) idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve 117 seri nolu Genel Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 

5/10

Spor Kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler 

9/10

Belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri

Külçe ve metal teslimleri 

7/10

Belirlenmiş alıcılar ve KDV mükellefleri

Miktarına bakılmaksızın

Teminat, VİR ve YMM raporu aranmadan yapılır

Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri 

5/10

Hurda ve atıklar 

5/10

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen ham madde 

9/10

Pamuk tiftik yün yapağı ile ham post ve deri 

9/10

Ağaç ve orman ürünleri 

5/10