Kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG lerin dağılımı

Gelir İdaresi Başkanlığınca Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. 15 inci versiyon olarak güncellenen beyanname düzenleme programında Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin detayı için ayrı bir tablo eklenmiştir. Bu tablonun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır. 1- KVK 11.madde hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde,…