e- Fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Fatura uygulaması ile ilgili olarak hatırlatma duyurusu yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru aşağıda özetlenmiştir. Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı…