Kurumlarda Zarar Mahsubu

  Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, sonraki dönemlerde doğan kazançlarından indirilebilmektedir. Kurumlarda zarar mahsubu ile ilgili açıklamalar 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ aşağıda özetlenmiştir. 1. Geçmiş yıl zararları Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer…