Ek Mali Tablolar

3 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları (Satışların Maliyeti Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu) düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. 8 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gereği ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından…