Ödenmeyen SGK Primleri

Ekonomik sebeplerden dolayı işverenlerce SGK primleri bazen ödenememektedir. Ödenmeyen SGK primlerinin kazancın tespitinde gider yazılmayacağı 193 sayılı GVK nun 40 ıncı maddesinde yer bulmuştur. Söz konusu maddede safi kazancın tespitinde indirilecek giderler taadat edilmiş, 2 inci bendinde ise sigorta primlerinin ödenmiş olması şartıyla safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. KVK nun…