KDV Düzeltme beyanları

Kanuni süresinde verilen KDV beyanlarının zaman zaman süresinde gelmeyen veya geç gelen faturalar nedeniyle veya vergi incelemeleri sırasında bulunan matrah farkları, kabul edilmeyen indirimler, ihracat işlemlerindeki yüklenim hataları vb. nedenlerle düzeltilmesi gündeme gelmektedir. Bazen de düzeltme beyanı bir dönemle sınırlı olmayıp birden fazla dönemi, hatta yıllarlı da kapsamaktadır. Birden fazla dönemin düzeltilmesi gerektiğinde her dönem…